PORTADA_WEB_CAS.jpg

P R E C I O S   P O R   A C T I V I D A D

Cena de Bienvenida + Milonga (Viernes). . . . . . . . . . . . . . . . . .

32 €

Visita guiada "Part Alta" + Milonga + Comida . . . . . . . . . . . . .

35 €

Milonga de la Historia en la Cervecería Highland. . . . . . . . . .

8 €

Cena en el Hotel Class + Milonga de Calçotango . . . . . . . . . . .

32 €

Visita a Ruta de la Pedra Seca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 €

Calçotada en Masia del Pla + Milonga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37 €

Solo entrada a la milonga (cenas y calçotada). . . . . . . . . . . . .

15 €

FLYER 2020.jpg